De restauratie van de pastorie

Het hele restauratiedossier van de pastorie heeft jaren aangesleept en de aanvang van de werken werd altijd maar
vooruitgeschoven tot er op het einde van het voorjaar 2010 enkele brokstukken van de wankele dakkapellen naar
beneden kwamen en er gevaar was voor de voorbijgangers op het plein..

Al vlug werden de dakkapellen gestut en werd een afsluiting geplaatst.
Alles kwam in een stroomversnelling terecht.

Uiteindelijk werd na het bouwverlof een voorzichtige aanzet tot de restauratie gegeven.
De vooropgestelde termijn voor de werken was berekend op 8 maanden.
Maar niemand had op een zo vroege eerste vorstperiode gerekend.
De strenge en vroege winterperiode heeft heel het restauratieproject ernstig in vertraging gebracht.
Onverwachte mankementen aan het dakgebinte hebben ervoor gezorgd dat de timing serieus moest aangepast worden en van de maand maart ging de oplevering naar einde mei en dan naar het bouwverlof 2011.

Ook deze einddatum was denkelijk te optimistisch en is eind september meer realistisch.

In elk geval wordt er nu gewerkt om in eerste instantie de voorgevel stellingvrij te krijgen en om het plein weer in zijn
oude glorie te laten schitteren.
Als dit alles achter de rug is, zal het nog een hele karwei worden om in de pastorie alle vertrekken terug stofvrij te
maken.