vzw Fonds Carolus Borromeus

Het Fonds Carolus Borromeus heeft tot doel:

- het ondersteunen van de restauratie, het onderhoud en de uitstraling van de St.-Carolus Borromeuskerk;

- het organiseren en ondersteunen van initiatieven die het cultureel leven in en rond deze kerk bevorderen;

- een bijdrage leveren tot de culturele bewustwording van haar leden en van iedereen die zich met het cultureel leven rond deze kerk verbonden weet;

- het bevorderen van het Vlaams cultureel patrimonium zowel in binnen- als in buitenland.

Deze website is dan ook één van de middelen om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Nu de Kerkfabriek van St.-Carolus Borromeus, dankzij de financiële steun van het Fonds het historisch Dillens-Delhaye-orgel op een prachtige wijze heeft kunnen restaureren, dienen er zich nieuwe uitdagingen aan, waar het Fonds graag zijn schouders wil onderzetten.

Denken we maar aan het schilderij “De terugkeer van de H. Familie” van P. P. Rubens, dat thans gerestaureerd wordt: het terugplaatsen op de oorspronkelijke locatie in de kerk zal ongetwijfeld heel wat financiële en andere inspanningen vergen.

Of aan de verdere zorg voor de unieke schilderijen-, kant- en andere kunstverzamelingen die de St.-Carolus Borromeuskerk herbergt.

Heel wat van deze collecties zouden kunnen ontsloten worden als passende infrastructuurwerken zouden kunnen uitgevoerd worden.

Soms bestaat de indruk dat er elders en in het buitenland meer belangstelling bestaat voor dit - typisch Antwerps – wereld erfgoed.

Wie hieraan op één of andere manier wil meewerken of op de hoogte wil blijven, kan dit door lid te worden van het Fonds Carolus Borromeus en zijn gegevens (naam – adres – telefoon – mailadres) door te geven aan:

A.-M. Fourrel de Frettes

Tel.: 03/234.26.62

Mail: amfdf@me.com

Alvast bedankt voor uw interesse !!!

 

 

 

 


Previous page: Nieuws van de Kapel
Volgende pagina: Links