Nieuws van de Parochie

 

Onder Antwerpen stromen geheimen

De Ruien zijn de schaduw van een steenrijk verleden boven de grond. Ruien, vlieten en vesten doorkruisten Antwerpen sinds de Middeleeuwen. Dit net van natuurlijke en uitgegraven waterwegen voorzag de stad van water en een binnenhaven. Toen de ruien overwelfde riolen werden, verdween dit unieke stukje erfgoed uit het stadsbeeld en ons geheugen.

Het stadsbestuur van Antwerpen heeft sinds 2016 de exploitatie van De Ruien toevertrouwd aan Werkmaat vzw en Zanzibar bvba. Beide partners hebben samen met Stad Antwerpen, voor een nieuw elan gezorgd, met investeringen in service, infrastructuur en beleving.

Een bezoek aan De Ruien, met haar oude gewelven, kanaaltjes, bruggen, riolen en sluizen, spiegelt de historische stadskern boven uw hoofd, met tal van interessante weetjes en geheimzinnige
anekdotes uit een ver en recent verleden.

Wist u dat De Ruien voor een groot stuk overwelfd werden door de Jezuïeten, om ruimte te maken voor de prachtige Sint-Carolus Borromeuskerk en bijgebouwen op het Hendrik Conscienceplein? En dat er sprake was van een kelderdoorgang van de Sint-Carolus Borromeuskerk naar De Ruien?

Na een jaar van intensieve besprekingen tussen de Kerkfabriek van Sint-Carolus Borromeus, Zanzibar en Werkmmaat, en na overleg met de Stad Antwerpen, Brandweer Antwerpen, de gidsen van TOPA vzw en de Erfgoedcel, kan u een nieuwe en exclusieve combiwandeling reserveren, om in groep of individueel onder begeleiding van een gids een bezoek te brengen aan de Sint-Carolus Borromeuskerk aan het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen, waarna u de onderbuik van de stad induikt voor een historische wandeling door het laatste stuk van de Ruien, richting Keistraat, via een heropende historische doorgang.

Tijdens deze wandeling geeft de prachtige barokke Sint-Carolus Borromeuskerk, naast haar schitterende schatten en kunstwerken, enkele van haar ondergrondse geheimen prijs met o.a. een bezoek aan de Mariakapel, de sacristie en de eeuwenoude crypten.

De begeleide wandelingen gaan van start vanaf vrijdag 7 december.

Twee Antwerpse parels worden met deze nieuwe combiwandeling aan elkaar gekoppeld en op een bijzondere manier ontsloten.

https://atv.be/nieuws/video-exclusieve-combiwandeling-rondleiding-in-carolus-borromeuskerk-en-de-ruien-68721

Info en reserveringen via https://ruien.be/nl/combiwandeling-sint-carolus-borromeus/

 


Previous page: Parochie : algemene info
Volgende pagina: Nuttige adressen