Welkom op de website van St.-Carolus Borromeus

 

JULI  -  AUGUSTUS  :  ZOMERTIJD

Ook al heeft niet iedereen vakantie, het goede nieuws is dat de zomer is aangebroken en dus ook langere dagen,  hopelijk met voldoende zon. Tijd voor ontspanning, rust, tijd om er op uit te trekken of om wat meer aandacht aan onze medemens te besteden 

 Kom, we zijn weg ....

Kom we zijn weg, zei Jezus en hij voer met zijn leerlingen het meer over naar een eenzame plek om daar alleen te zijn en wat uit te rusten...
Zo staat het in het evangelie.

Jezus' voorstel om vakantie te nemen is heel bescheiden.
Alsof Hij wilde zeggen : verwacht daar ook niet alles van.
Vakantie is geen wonderrecept
dat plotseling alles herstelt en alles geneest.
Vakantie is maar een valies,
alles hangt af van : wat steek je erin?

Kom we zijn weg!
De zorgen, de drukte en de eentonigheid
van het alledaagse werk achter zich laten.
Een andere plek opzoeken,
vertrouwd of onbekend,
maar altijd verfrissend splinternieuw.
Geen mierenhoop van mensen
waar iedereen weer niemand is.
Een plek waar je de ander van ver ziet aankomen,
waar je alleen bent
en ruimte vindt om er voor elkaar te zijn
in een verhaal zonder woorden.

Kom we zijn weg, zegt Jezus,
vakantie is een tijd om eens dicht bij Mij te zijn.

naar Manu Verhulst

s.

 

 

RESTAURANTIE -RESTAURATION - RESTORATION-RESTAURIERUNG-RESTAURACION 2016

BESTE BEZOEKER

De Sint-Carolus Borromeuskerk te Antwerpen is niet gespaard gebleven van heel wat onheil.  Toch is het een ware kunsttempel gebleven.  Het is de kerk van P.P.Rubens bij uitstek : hij heeft er niet alleen geschilderd maar was hier evenzeer ontwerper van decoratief beeldhouwwerk.  Het is een schoolvoorbeeld van barokke bouwkunst opgetrokken in opdracht van de jezuietenorde.

De restauratiewerken na de brand van 2009 zijn eindelijk begonnen in januari en zullen ongeveer 220 werkdagen duren.  U blijft welkom tijdens de openingsuren.

Openingsuren : van maandag tot en met zaterdag 10u-12u30 en van 14u - 17u
                              kantmuseum : woensdag van 10u - 12u en  14u - 16 u
Erediensten     : zon- en feestdagen 11u30 (Artiestenmis ) en 17 u

 

CHER VISITEUR

L'eglise Saint-Charles Borromee à Anvers a connu bien des malheurs au cours des siècles.  Néanmoins ce monument est resté un véritable temple de l'art.  C'est par excellence l'église de P.P. Rubens; non seulement il y a développé ses talents de peintre; il y a également conçu des éléments sculpturaux décoratifs.   Cet exemple de l'école d'architecture baroque fut érigé pendant les années 1615-1621 sur instructions de l'ordre des Jésuites.

Les travaux de restauration après l'incendie de 2009 sont lancés en janvier et prendront environ 220 jours.  N'hésitez pas de nous rendre visite pendant les heures d'ouvertures. 

Heures d'ouvertures : lundi-samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h
                                        musée de dentelle : mercredi : 10h - 12 h et 14 h - 16 h
Messes : dimanche et jours de fêtes : 11h30(Messe des artistes) et 17 h 

 

DEAR VISITOR

The church of Saint Charles Borromeus in Antwerp has seen a great deal of calamity in the course of time.  Nevertheless this monument has always remained a true temple of art.  It is, more than any other church, a real Rubens church; not only did P.P. Rubens create a lot of paintings for the church, he also designed a number of decorative sculptures for it.  This classic example of baroque architecture was built during the years 1615-1621 by the Jesuit Order.

The restoration works after the fire of 2009 finally started last January and will take about 220 days.  You are welcome during visiting hours.

 

Visiting hours : monday-saterday : 10 h - 12h30 - 14h (2 pm) - 17 h (5 pm)
                             Lace museum : wednesday : 10 - 12 and 14  (2 pm) - 16 (4 pm) 
Celebration of the Eucharist : sunday and feast days : 11h30 (Artists Mass) and 17 h (5 pm) 

 

LIEBE BESUCHER

 

Die Sankt-Karl-Borromäuskirche in Antwerpen ist im Laufe der Zeit nicht von Unheil verschont geblieben.  Trotzdem blieb dieses Monument ein wahrer Kunsttempel.  Ganz besonders aber ist es die Kirche von P.P. Rubens :  er hat hier nicht nur nachhaltig gemahlt sonders auch die Bildhauerarbeiten entworfen. Dieses Schulbeispiel der Barokarchitektur wurde in den Jahren 1614-1621 im Auftrag der Jesuiten gebaut.

Die Restaurierung nach demBrand von 2009 , hat im Januar 2016 begonnen und wird ungefär 220 Tagen dauern.  Während  sind sie herzlich willkommen.

Besuchszeiten : Montag - Samstag : 10 - 12.30 Uhr  14 - 17 Uhr
                              Seitenmuseum : Mittwoch : 10 - 12 und 14 - 16 Uhr
Gottesdienste : Sonn- und Feiertage : 11.30 Uhr (Musikmesse) und 17 Uhr

 

QUERIDO VISITANTE

 

La iglesia de San Carlos Borromeo de Amberes ha conocido muchas desgracias en el curso de los siglos.  A pesar de todo este monumento ha quedado un verdadero templo del arte.  Es la iglesia de P.P. Rubens por excelencia : no solamente desarrolló aqui su talento de pintor, sinó que también fue él que concibió la escultura decorativa.  Este ejemplar de la escuela de arquitectura fue construido durante los anos 1614-1621 por los jesuitas.

Los trabajos de restauracion tras el incendio de 2009 finalmente se inician en enero y duraran mas o menos 220 dias.  Bienvenido durante las horas de visita.

Horas de visita : Lunes - sabado : 10 - 12.30 h y 14 - 14 h.
                              museo de encajes : miercoles : 10-12 h y 14 - 16 h

Misas : domingos y dias ferias : 11h30 (Misas de los artistas) y 17 h

 

CARO VISITATORE

Sebbene la chiesa di San Carlo Borromeo in Anversa abbia subito molte catastrofi nel corso degli anni, è tuttavia rimasto un tempio artistico.  E la chiesa di PP Rubens per eccellenza : non solo egli eseguito molti dipinti, ma ha anche progettato numerose decorative.  Questo esempio tipico di architettura barocca fu costruito negli anni 1614-1621 su richiesta des ordine dei gesuiti.

I lavori di restauro dopo l'incendio del 2009 sono finalmente iniziato nel mese di gennaio e richiederà circa 220 giorni. Benvenuto durante le ore visitatori.

Entrata per visita : lun-sab : ore : 10-12.30     14 - 17
                                  museo dei merletti : solo mercoli : ore 10-12 , 14 - 16
Sante Messe : dom E. festivi : ore : 11.30 (messa degli Artisti) ,   17

 Volgende pagina: Parochie : algemene info