News

De Antwerpse Monumentale Kerken blijven gesloten vanaf 14 maart tot en met 19 april !

All Antwerp Monumental Churches will be closed from March 14 till April 19 !

Les Eglises Monumentales d'Anvers seront fermées de Mars 14 jusqu'au 19 Avril !

Bezoekuren : maandag tot zaterdag : 10u - 12u30 en 14u - 17u

Visiting hours : Monday till Saturday : 10h - 12h30 and 14h - 17h

Heures de Visite : Lundi à Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h

 \images\algemeen\Afbeelding_9

 

Welkom op de website van Sint Carolus Borromeus

Antwerpse Monumentale Kerken gesloten vanaf 14 maart tot en met 19 april

Er vinden in deze periode uiteraard ook geen artiestenmissen plaats.

Onze pastoor Hendrik Hoet zendt u zijn boodschap voor de Goede Week onder de foto.

De Kruisoprichting van Gerard Seghers (1591 - 1651)

\images\algemeen\Kruisoprichting 

Palmzondag, 5 april 2020

Zussen en broers in Christus,

Aan het begin van de Goede Week wil ik als pastoor van de Sint-Carolus Borromeuskerk aan al wie in dit coronatijdperk verstoken is van de diensten in onze kerk, een woord van verbondenheid richten. Eerst en vooral betuig ik mijn meeleven aan allen die getroffen zijn door het coronavirus. Met ieder van jullie bid ik mee voor wie ziek is en vraag ik de Heer zich te ontfermen over alle overledenen en troost te bieden aan hun familie.

 

Op Paasmaandag zal er in onze kerk geen schilderijwissel te beleven vallen. Het is spijtig dat we nu niet samen kunnen bidden en vieren met de ogen gericht op het schilderij van de kruisoprichting. Het is alsof Jezus daar in zijn eenzaamheid meeleeft met ons zolang het besmettingsgevaar ons verplicht zijn verrijzenis als kluizenaars te vieren. Kluizenaars zijn, in hun zelfgekozen eenzaamheid, geen op zichzelf teruggeplooide mensen. Integendeel, zij weten zich verbonden met alle schepselen en kinderen van God. Zij bidden voor heel de wereld, voor al wie verplicht eenzaam is door ziekte, voor wie door uitsluiting zijn leed alleen moet dragen, voor al wie slachtoffer is van armoede, oorlog of ander geweld.

 

Het doek boven het altaar in onze kerk doet mij denken aan het grote kruisbeeld op de land­lopersbegraafplaats in Merksplas. Rond dat kruis staan vele verkommerende kruisen op de graven van een paar honderd slachtoffers van de zogenoemde Spaanse Griep: die vergeten epidemie die honderd jaar geleden miljoenen doden maakte. De pandemie die we nu beleven, heeft ons bewust gemaakt zowel van onze kwetsbaarheid als van onze wereldwijde lotsverbondenheid.

We zitten allen in hetzelfde schuitje midden in een storm, herinnert ons paus Franciscus.[1] Net zoals de angstige leerlingen kunnen wij Jezus wakker maken om Hem met ons gebed om hulp te vragen (Mc. 4,38b). Want we kunnen het niet alleen. Laten we niet bang zijn. Laten we bidden dat de huidige strijd tegen het coronavirus ons leert dat andere mensen en volkeren geen vijanden zijn, maar medestrijders tegen dezelfde vijand: de ziekte.

Laten we bidden dat er gevolg gegeven wordt aan de oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties tot een wereldwijd staakt-het-vuren. Jezus heeft zijn leven gegeven opdat wij zouden ophouden tegen elkaar te vechten maar samen ziekte en armoede zouden bestrijden.

 

Moge de paasretraite waartoe het besmettingsgevaar ons verplicht, een tijd zijn voor ieder van ons om te bidden en naar Gods Woord in de Bijbel te luisteren. Vragen wij aan Jezus ons te leren liefhebben zoals Hij het ons voorleefde. Laten we de Heer bidden opdat deze dagen van ziekte en lijden snel voorbij mogen zijn. Laten we dankbaar bidden om de bescherming voor alle zorgverleners. Laten we de Heer danken voor alle mooie tekenen van broederlijkheid en niet bang zijn om zelf solidair te zijn.

U mag mij altijd contacteren voor een gesprek of een vraag om hulp. En bid ook voor mij en onze kerkgemeenschap.

Laat ons hoopvol naar de toekomst kijken en erop vertrouwen dat een nieuwe tijd aanbreekt: wij mogen immers vertrouwen dat God ons bemint. Laat ons samen met de verrezen Jezus getuigen van ons paasgeloof dat de liefde de dood overwint.

Zalig Pasen aan ieder van jullie!

Hendrik Hoet

Hendrik.hoet@scba.be   0470 913 865


[1] Zie zijn boodschap “urbi et orbi” op 27 maart 2020: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/geroepen-om-samen-te-roeien-gebedsdienst-paus-franciscus

 

  volgend Artiestenmis